Darmowa wysyłka dla zamówień od 50 PLN

Szukaj

Regulamin Konkursu “Edifuny dla Mam”

Regulamin Konkursu “Edifuny dla Mam” z Okazji Dnia Matki

 1. Organizatorem konkursu jest firma PS Paweł Szatkowski (dalej: Organizator) z siedzibą w Gdyni (81-356), przy ulicy Starowiejskiej 16/2, posiadającą numer NIP: 5862159267.
 2. Konkurs odbywa się w dniach 19 maja - 25 maja 2020 roku.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez serwis Instagram. Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu Instagram. ​Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 4. Nagrodą w Konkursie jest 1 zestaw kart dla dzieci Edifuny. Organizator wybierze 5 Zwycięzców Konkursu. Każdy Zwycięzca może wybrać 1 zestaw z 4 dostępnych: Starter Malucha: Zwierzęta; Starter Malucha: Alfabet; Starter Malucha: Zawody lub Starter Malucha: Liczby.
 5. Uczestnicy Konkursu rozpatrywani w zwycięstwie zobowiązani są do spełnienia wszystkich niżej wymienionych zadań: polubienie posta opublikowanego przez konto @edifunypl, dołączenie do grona obserwujących konto @edifunypl, oznaczenia i zaproszenia do obserwowania konta @edifunypl 5 innych użytkowników serwisu Instagram, wymyślenia i napisania swojego pomysłu na zabawę z wykorzystaniem kart dla dzieci Edifuny. Odpowiedź musi być udzielona bezpośrednio pod postem.
 6. Udział w Konkursie mogą wziąć wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ​będące użytkownikiem i posiadające aktywne konto w serwisie Instagram, ​spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 7. Wszyscy Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie tylko raz, ​co oznacza, ż​e w ramach Konkursu może zostać udzielona wyłącznie jedna odpowiedź. W przypadku udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi brana pod uwagę jest pierwsza odpowiedź udzielona przez Uczestnika.
 8. Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję jednoosobową będącą przedstawicielem Organizatora Konkursu.
 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 26 maja 2020 roku. Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram.
 10. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy kurierem. Do realizacji wysyłki Zwycięzca będzie zobowiązany podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. Powyższe dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji wysyłki.
 11. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej do korzystania z przedłożonego opisu stanowiącego rezultat odpowiedzi z pomysłem na zabawę z wykorzystaniem kart Edifuny. Jednocześnie zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do utworów w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w szczególności wyłącza się czynności nadzoru autorskiego i upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych w swoim imieniu.
 12. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie drogą elektroniczną na email: hello(małpa)edifuny.pl. Reklamacja powinna zawierać: podwód reklamacji, imię i nazwisko oraz nazwę użytkownika w serwisie Instagram. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od zgłoszenia, a odpowiedź zostanie przesłana na wskazany adres email.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów